• English (United Kingdom)
  • Hungarian (formal)
  • Română (România)
 
Servicii PDF  | Imprimare |
Firma ART PROGRAM oferă soluţii IT personalizate (custom design), care se adresează în primul rând firmelor din domeniul telecomunicaţiilor (telefonie fixă, mobilă, servicii internet etc.) şi valorifică competenţele şi cunoştinţele noastre speciale din acest domeniu.

Produsele şi serviciile noastre sunt optimizate pentru a asigura o eficienţă ridicată clienţilor. De asemenea, firma noastră consiliază clienţii în alegerea celor mai bune soluţii tehnologice în vederea obţinerii unor rezultate optime.

Serviciile oferite de noi acoperă următoarele domenii:
• Aplicaţii personalizate
• Aplicații CRM

• Consultanță și implementare T-Bone

• Gestiunea bazelor de date

• Soluţii IT complete

• Programare Web
Succesul si satisfacţia clienţilor noştri sunt asigurate nu doar de cunoştinţele tehnice, dar şi de politica companiei faţă de clienţi:

Calitate ireproşabilă

Informare permanentă despre evoluţia proiectului

Timp de execuţie minim

Adaptare continuă la sugestiile clientului

Confidenţialitate

Preţuri atractive.

Le mulţumim tuturor celor ce au fost alături de noi, şi vă invităm să împărtăşiţi o experienţă deosebită alături de firma noastră.

Proiecte

Fiecare proiect realizat de noi va trece prin următoarele patru etape:
• Analiză
• Design
• Realizare
• Finalizare
Analiză

Etapa de analiză permite evaluarea nevoilor clientului. Pentru ca în final să se ajungă la un produs de calitate, ART PROGRAM îşi începe fiecare proiect cu o perioadă de analiză şi înţelegere a cerinţelor clientului.

Design

Caracteristicile de nivel înalt, identificate în etapa de analiză oferă un punct de referinţă, după care începe design-ul arhitecturii (soluţiei) tehnice. Analizele detaliate şi specificaţiile vor duce la o ierarhie de module, părţi componente ale proiectului. Există o strânsă colaborare între membrii echipei de programatori pentru a mări eficienţa acestui proces.

Realizare

Având parcurse etapele de analiză şi design, urmează începerea procesului de construcţie. Etapa de realizare a proiectului implică combinaţia perfectă dintre specialişti şi aptitudinile acestora care, sunt elemente cheie în finalizarea acestuia. Rezultatul va fi o soluţie complet funcţională şi testată în conformitate cu cerinţele tehnice şi de design ale clientului.

Finalizare

Ajunsă la această etapă, soluţia este gata de imlementare, după care mai urmează retestări de funcţionalitate şi comportament în condiţii reale. Se asigură totodată o instruire a viitorului client, pentru a putea folosi la maxim soluţia implementată. ART PROGRAM oferă suportul, documentaţia şi manualele de utilizare aferente fiecărei soluţii. De regulă proiectele finalizate se analizează şi se evaluează împreună cu beneficiarul acestora.

Medii de lucru – tehnologii – limbaje

Limbaje de programare:

Java (GUI, Applets, JavaBeans, JUnit, Java Mail, Servlets, Java Server Pages)

Visual Studio .Net, SQL, PHP, Delphi, C, C++ (Sockets, CGI, TCP/IP),

Fox Pro, Access, Visual Basic, Pascal

Medii de dezvoltare:

Borland JBuilder, Borland Delphi, Microsoft Visual Basic, Borland C++ Builder, VisualAge for Java, Jprobe, SQL

Baze de date:

Oracle 9i, MS SQL-Server, MySQL, MSAccess, Dbase, IBM DB2

Servere de aplicaţii:

Jakarta Tomcat, Borland Application Server, IBM Websphere, JBoss Aplication Server

Tehnologii:

Java2EE (XML, Servlets, JSP, JavaMail, WebStart, JCA), J2SE (RMI, multithreading, JDBC, JNI, Swing / AWT)

Unelte de programare:

XML Spy, Rational Rose, Digital Metaphors ReportBuilder, Borland TeamSource, Sybase SQL Modeler, Adobe ImageStyler, MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver UltraDev, Jbulider, TogetherJ, Apache

Sisteme de operare:

MS Windows, Linux (RedHat), Unix
 
 
 
J0289146.JPG